تعدادبازدید »255
تاریخ » ۱۳۹۹/۱۰/۲
?
جلسه رسمی شورا

 

پنجاه ونهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر امیرکلا با حضور اعضای محترم شورا جهت بررسی نامه های رسیده از شهرداری و پاسخ به مراجعین محترم ، در ساختمان شورا برگزار شد .