تعدادبازدید »910
تاریخ » ۱۳۹۸/۱۰/۴
?
ملاقات و قدردانی از پرسنل بازنشسته

در راستای برنامه تجلیل شهرداری از پرسنل بازنشسته ، این بار شهردار و اعضای شورا شهر به دیدار همکار بازنشسته آقای علی ابوذر بابلی رفتند و از خدمات شایسته ایشان تقدیر و تشکر نمودند.