تعدادبازدید »667
تاریخ » ۱۳۹۸/۱۰/۳
?
جلسه روز یکشنبه شورا

جلسه رسمی شورای شهر امیرکلا عصر امروز یکشنبه باحضور شهردار و اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه ضمن تصویب نامه های شهرداری،
 خانم دکتر نوروزیان رئیس درمانگاه زاهدپاشا در جلسه حضور یافته ضمن معارفه و گزارش عملکرد درمانگاه شبانه روزی زاهدپاشا نیازهای درمانگاه را بیان داشته اند. مقرر شد از خیرین برای خرید دستگاه های مورد نیاز کمک گرفته شود.