تعدادبازدید »272
تاریخ » ۱۳۹۸/۹/۲۷
?
بیست و ششم آذر روز حمل و نقل

حضور امام جمعه ، جناب شهردار ، اعضای شورا جهت تبریک و تجلیل چند تن از رانندگان تاکسی شهری بمناسبت ۲۶ آذر روز حمل و نقل