تعدادبازدید »278
تاریخ » ۱۳۹۸/۹/۲۴
?
حضور شهروندان در جلسه شورا

جمعی از شهروندان منطقه چهلستون و بازاریان شهر امیرکلا ضمن حضور در جلسه شورا از مسائل و مشکلات خود گفتند که اعضای شورا ضمن پاسخگوئی دستور اقدامات لازم را به شهرداری صادر نمودند.