تعدادبازدید »280
تاریخ » ۱۳۹۸/۹/۲۰
?
بازدید ریاست شورا و شهردار امیرکلا از بوستان شهدای گمنام

بازدید ریاست شورا و شهردار امیرکلا از بوستان شهدای گمنام و بررسی وضعیت کنونی و نیازمندی های این مکان جهت ارتقاء کیفی بوستان