تعدادبازدید »525
تاریخ » ۱۳۹۷/۱۰/۸
?
حضور امام جمعه محترم امیرکلا در جلسه شورا

حضور امام جمعه محترم شهر امیرکلا در جلسه شورای شهر و بحث و تبادل نظر با اعضای شورا درخصوص مسائل و مشکلات شهر