تعدادبازدید »188
تاریخ » ۱۳۹۷/۲/۱۸
?
جلسه هفتگی شورا

جلسه رسمی هفتگی شورا روز یکشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت سالجاری در محل شورا با حضور شهردار امیرکلا و ریاست و اعضاء شورای شهر برگزار گردید. در این جلسه به نامه ها و مکاتبات وارده از شهروندان ، شهرداری و سایر ارگان ها پاسخ داده شد. بررسی فروش ماشین آلات فرسوده شهرداری از طریق مزایده قانونی ، بررسی توافقات انجام شده میان شهروندان و شهرداری ، درخواست انجمن اندیشه و قلم چی امیرکلا درخصوص بزرگداشت روز معلم پاره ای از مصوبات روز یکشنبه شورا بود.