تعدادبازدید »269
تاریخ » ۱۳۹۹/۱۰/۲
?
بازدید میدانی

 

بازدید رئیس شورای شهر اقای رضا سلیمانی امیری و عضو شورای شهر اقای عباس حاج اقا بزرگی بهمراه شهردار اقای علی اصغر اسدی امیری از بتن ریزی فونداسیون دیوار حفاظتی بخشی از فاز دوم جاده ساحلی محدوده زمینهای  وراث مرحوم شفیع زاده